purchase book reports dust bowl essay essay about smokers should pay a health tax essay services internet writing a personal statement for a phd

Senzorska analiza

Senzorska analiza, relativno nova znanost, procjenjuje svojstva prehrambenog proizvoda koja dolaze u doticaj s našim osjetilima i za svako svojstvo utvrđuje pojmove koji ga identificiraju i kvantificiraju. Najmoderniji trendovi kakvoću namirnice poimaju kao skup unutarnjih i vanjskih svojstava jednog proizvoda koja mogu zadovoljiti psiho-fiziološke potrebe potrošača, prepuštajući mu odabir na osnovi njegovih osjetila i prethodnih prehrambenih organoleptičkih iskustava. 

Proizvođač mora, stoga, jamčiti sigurnost i zdravstvenu ispravnost proizvoda, dok potrošaču pripada zadaća odabira među brojnim proizvodima u prodaji. 

Osjetila koja su najviše uključena u percepciju organoleptičkih svojstava hrane su okus, njuh i vid, dok sluh i dodir često imaju sporednu ulogu; različita organoleptička svojstva procjenjuju se pomoću pet čula: izgled, boja i oblik pomoću vida, čvrstina i s njom povezana svojstva (tekućina, viskoznost, prhkost) dodirom i sluhom, aroma pomoću njuha, okus pomoću osjetila okusa, i flavor kombinacijom osjetila njuha i okusa.