asd ISTRIA GOURMET - the official site | Bogatstvo istarskih maneštra | Istarska maneštra | Gurmanski doživljaji

Top 10 istarskih maneštri

Stupana trukinja

Maneštra od „stupane˝ trukinje sasma je drukčija od mlađe posestrime. Kukuruz se je „stupa“ u kućnoj stupi ili mlinu.
Maneštra je gusta, dobra, prava je šteta što se danas manje jede, jer se više nitko ne bavi „stupanjem“. Može se kupiti u Trstu u vreći od jednog kilograma.