world history essay for sale write my paper in spanish how to write a nursing literature review dissertation michigan university masters thesis in educational psychology purposes of writing an essay preparing a bibliography limitations research paper i wrote my thesis on

Top 10 istarskih maneštri

Stupana trukinja

Maneštra od „stupane˝ trukinje sasma je drukčija od mlađe posestrime. Kukuruz se je „stupa“ u kućnoj stupi ili mlinu.
Maneštra je gusta, dobra, prava je šteta što se danas manje jede, jer se više nitko ne bavi „stupanjem“. Može se kupiti u Trstu u vreći od jednog kilograma.