asd ISTRIA GOURMET - the official site | Porijeklo, povijest, okruženje | ABC maslinovog ulja | Istarska maslinova ulja | Gurmanski doživljaji

Porijeklo, povijest, okruženje

Sorte maslina koje trenutno prevladavaju potječu od maslina što ih je čovjek pripitomio prije oko 6.000 godina na području Sirije i Palestine, gdje su pronađeni najdrevniji tragovi uzgoja maslina. 

Povijest masline je istovjetna s tisućljetnim razvojem mediteranske civilizacije i predstavlja jedan od simbola i najznačajnijih sastavnih dijelova njegovog okruženja kakvo vidimo i danas. 

Maslina, čiji botanički naziv je OLEA EUROPEA SATIVA, iz obitelji Oleacea, postoji u više od 700 različitih lokalnih sorti koje nazivamo kultivarima, a rasprostranjene su na području koji se prostire između 35. i 45. paralele sjeverne zemljopisne širine, jednom pojasu umjerene klime koja odgovara njezinim potrebama u smislu minimalne i maksimalne temperature; navedena kombinacija geoklimatskih uvjeta savršeno se manifestira u cijelom mediteranskom priobalnom pojasu. 

Odabir kultivara za sadnju, od jedne do druge regije, usko ovisi o geomorfološkom sastavu zemljišta i o geoklimatskim uvjetima maslinika; svako područje izvršilo je tijekom stoljeća selekciju pojedinih kultivara koji su zahvaljujući progresivnom prilagođavanju, poprimili značajke tipičnosti, a danas su priznate važećim propisom: Pravilnikom Europske Unije broj 2081/92 O ZAŠTITI OZNAKA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA.