essays on military service scholarship writing services how to start college essay i do my homework at the last minute research paper writing service persuasive speeches on gun control creative writing names mental health dissertation topics

Porijeklo, povijest, okruženje

Sorte maslina koje trenutno prevladavaju potječu od maslina što ih je čovjek pripitomio prije oko 6.000 godina na području Sirije i Palestine, gdje su pronađeni najdrevniji tragovi uzgoja maslina. 

Povijest masline je istovjetna s tisućljetnim razvojem mediteranske civilizacije i predstavlja jedan od simbola i najznačajnijih sastavnih dijelova njegovog okruženja kakvo vidimo i danas. 

Maslina, čiji botanički naziv je OLEA EUROPEA SATIVA, iz obitelji Oleacea, postoji u više od 700 različitih lokalnih sorti koje nazivamo kultivarima, a rasprostranjene su na području koji se prostire između 35. i 45. paralele sjeverne zemljopisne širine, jednom pojasu umjerene klime koja odgovara njezinim potrebama u smislu minimalne i maksimalne temperature; navedena kombinacija geoklimatskih uvjeta savršeno se manifestira u cijelom mediteranskom priobalnom pojasu. 

Odabir kultivara za sadnju, od jedne do druge regije, usko ovisi o geomorfološkom sastavu zemljišta i o geoklimatskim uvjetima maslinika; svako područje izvršilo je tijekom stoljeća selekciju pojedinih kultivara koji su zahvaljujući progresivnom prilagođavanju, poprimili značajke tipičnosti, a danas su priznate važećim propisom: Pravilnikom Europske Unije broj 2081/92 O ZAŠTITI OZNAKA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA.