asd ISTRIA GOURMET - the official site | Autohtone sorte | Glavne sorte masline | Istarska maslinova ulja | Gurmanski doživljaji

Buža Minuda

Porijeklo

Domaća istarska sorta, uzgaja se uglavnom na području Bala.

Agrobiološka svojstva

Biljka jakog, snažnog debla, uspravnog rasta, guste, okrugle krošnje. Plod srednje krupnoće, okruglo jajolik.

Rodnost

Neredovita.

Oplodnja

Unutar vrste sa domaćim sortama.

Otpornost na nametnike

Kao i buža.

Kvaliteta ulja

Zbog malog broja stabala prerađuje se s ostalim sortama.