Ceste maslinova ulja

Kocijančić Obrad

  • 130-160 m
  • više stožasta polikonična vaza
  • 5300
  • ručno
  • mljeveno metalnim mlinom (čekićem), cijeđeno prešanjem, u 2 faze
  • intenzivno voćno
  • od 0 do 0 - lt. 0
  • crvena zemlja

Cesta maslinova ulja: Poreč