asd ISTRIA GOURMET - the official site | Prašiči za proizvodnjo pršuta | ABC pršuta | Istrski pršut | Gastronomska doživetja

Prašiči za proizvodnjo pršuta

Na kmečkih domačijah se pršut proizvaja tradicionalno iz težkih prašičev (150 – 200 kg), ki se gojijo za lastne potrebe, danes pa je proizvodnja značilno usmerjena na potrebe turizma. V zadnjih 20 – 30 letih se gojijo pasme belih mesnatih prašičev kot so veliki jorkšir (Large White), švedski landras (Swedish Landrace), nemški landras (Dutch Landrace) ter njihovi križanci.
Hranjenje prašičev za proizvodnjo istrskega pršuta se temelji na repi, buči, krompirju, žitih, koruzi idr.. Prašiči se pogosto pasejo, tako se v njihovi prehrani najde tudi hrastov žir, različne korenine ter podzemska plodišča različnih gob (gomolji – tartufi).